บางกอกแอร์เวย์สแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่ – กระบี่ และ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว)

เชียงใหม่ / 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชนหรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่  กระบี่ และ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาวโดยมีนายวรงค์  อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการขายของสายการบินฯ และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เป็นผู้แถลงข่าวและนางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา

Read more

กองพลทหารราบที่ 7 จับมือ คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่ง“ทหารเสือ “ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019”

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลภายใต้ชื่องานว่า “ทหารเสือ “ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019”ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลอมก๋อย โดยทั้ง 2 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัด ที่รองรับจำนวนประชากรผู้ป่วยเป็นจำนวนมากต่อวัน…

Read more

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผุดแผนเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัด พร้อมดันแผนพัฒนาระยะที่ 1 หวังขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสายโตเพิ่มกว่า 16.5 ล้านคนในปี 2565

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งก่อสร้างโครงการต่างๆ ตามแผนเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัด และแผนพัฒนาระยะที่ 1 หลังจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าขยายขีดความสามารถจาก 8 ล้านคนต่อปีเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี ในปี 2565…

Read more