เฮงๆ รับตรุษจีนปีนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจีนมากมายให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมฟรี พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ในบรรยากาศตรุษจีน ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขของนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมายที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมจีนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมฟรี เพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องชาวจีน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่…

Read more