เสือจากกัวร์ “นักล่าทรงพลังแห่งทวีปอเมริกา” จากเขาดินวนา สู่ถิ่นล้านนาด้วยความสุข

หลังจากสวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดิน ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการสวนสัตว์เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ทางองค์การสวนสัตว์ฯ ได้มีการทยอยเคลื่อนย้ายสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต กระจายไปยังสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และอีก 1 โครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์…

Read more