จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาเมืองให้สะอาด พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนำไปสู่ความประทับใจมากยิ่งขึ้น

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick off กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ในวันที่ 27 พ.ย. นี้

Read more

พัฒนาการลำพูน เปิดตัวโครงการ “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” พร้อมเตรียมนำสื่อฯ ร่วมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในพื้นที่

สำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน Press Tour “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว โดยพาหนะรถยนต์ จำนวน 30 คัน ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่จริง และสามารถประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้…

Read more

บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย   เปิดตัว โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐบาล ผ่าน ธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000  ล้านบาท  …

Read more

พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสำรวจหมู่บ้านท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านช่องของสื่อมวลชนหลากหลายแขนง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง …

Read more