จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” เตรียมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล “Music of City”

จังหวัดเชียงใหม่ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล “Music of City” ภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองดนตรี เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีที่สำคัญของโลก และพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับสากล…

Read more