สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันแรดโลก มอบของขวัญให้แก่ “กาลิ” แรดอินเดียตัวเดียวในประเทศไทย พร้อมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ‘แรดโลก’ WORLD RHINO DAY 22 กันยายนของทุกปี ณ ส่วนจัดแสดงแรดดำอินเดีย ‘กาลิ’ เพศเมีย อายุ 33 ปี สัตว์ป่าหายากที่อยู่คู่กับสวนสัตว์เชียงใหม่มานานที่สุดและมีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นในประเทศไทย…

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ศิลปินOTOP” ขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยดำเนินการคัดเลือก “ศิลปิน OTOP” จากทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับ     ด้านคุณภาพและมาตรฐาน อย่างกว้างขวาง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP  …

Read more

พัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ Event  Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561   ณ Event Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่…

Read more