สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่

 

          นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เผยว่า การเปิดหมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ …

Read more

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานHalal for​ All 2018​ ใน​ TCC​ FAIR​ 2018​  หวังกระตุ้นตลาดมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมโตพุ่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดงานงานHalal for​ All 2018​ ภายใน​ใน​ TCC​ FAIR​ 2018​ นำผู้ประกอบการมากกว่า 110บูธ พร้อมกับการจัดงานสัมมนาวิชาการการแสดงวัฒนธรรมมุสลิมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ SME​s ตื่นตัวพัฒนามาตรฐานรองรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมที่โตก้าวกระโดดในอนาคตโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ…

Read more

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชูจุดเด่นเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์สวยงาม

อำเภอแม่อายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 19 กันยายน 2561…

Read more

อำเภอแม่อายเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9 หวังผลักดันให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

อำเภอแม่อายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 18กันยายน 2561…

Read more