แสนสิริแสดงจุดยืนองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก เปิดแคมเปญ “บ้านแสนธรรมดา” ระดมทุนออนไลน์เพื่อยูนิเซฟ มุ่งเปลี่ยนความธรรมดาให้เป็นความพิเศษแก่เด็กที่ขาดโอกาสอีกหลายล้านคนทั่วไทย

ปัจจุบันมีเด็กไทยในช่วงอายุ 0-17 ปี กว่า 3 ล้านคนไม่มีโอกาสได้เติบโต และอยู่อาศัย กับพ่อและแม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการของเด็ก…

Read more