HILLKOFF เปิดบ้านต้อนรับเข้าสู่บ้านแห่งกาแฟ แสนอบอุ่น ในงาน HILLKOFF OPEN HOUSE 2018  ภายใต้ concept : WORKING – LEARNING – SHARING 7-9 สิงหาคม 2561 @ Hillkoff Learning Space มหิดล

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด HILLKOFF COFFEE CHIANG MAI ผู้ประกอบธุรกิจกาแฟครบวงจรก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 Hillkoff ผู้บุกเบิก ธุรกิจกาแฟที่ใส่ใจตั้งแต่รสในถ้วยกาแฟไปจนถึงสิ่งแวดล้อมของโลก จากผู้ประกอบการส่งเสริมปลูกกาแฟเกษตร แปรรูปกาแฟ คั่วกาแฟด้วยระบบที่ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ ปัจจุบัน ก้าวสู่การเป็นผู้นำการคิดค้นผลิตสินค้านวัตกรรมจากกาแฟ…

Read more