ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง ตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง ตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถี ผลักดันชุมชนบ้านป่าตาลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวยอง ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น หวังสร้างรายได้ให้กับชุมชน…

Read more