บสย. ผนึกธนาคารลงนาม 2 โครงการสินเชื่อหนุน SMEs

ครบรอบ 25 ปี บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง โครงการของ บสย. กับ ธนาคารกรุงไทย  และโครงการของ บสย. กับ ธนาคารธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย…

Read more

พลาดไม่ได้!!! ‘PAI JAZZ AND BLUES FEST 2018 : เทศกาลดนตรี ปาย แจ๊ซซ์ แอนด์ บลูส์ 2018’

Pai Jazz & Blues Fest 2018 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน กับ HIP Magazine ที่ต่างก็หลังรักในเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นแห่งนี้ และต่างก็อยากเห็นเทศกาลดนตรีขนาดพอเหมาะพอดี ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้เหมือนๆ กัน…

Read more