สวนสัตว์เชียงใหม่ ทำบุญครบรอบ 41 ปี พร้อมพัฒนาทุกด้านเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน พร้อมพัฒนาทุกด้านเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ชีวิตสัตว์นานาชนิด และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว…

Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน All About Heart #เรื่องน่ารู้ของหัวใจ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม All About Heart #เรื่องน่ารู้ของหัวใจ เพื่อเป็นการเชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้ใส่ใจสุขภาพเรื่องหัวใจ และภัยใกล้ตัวของโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่…

Read more