“ซันสวีท” จัดงาน SMART FARM 4.0 ครั้งที่ 3 หวังยกระดับเกษตรกรไทยสู่การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปส่งออกชั้นนำ จัดงาน SMART FARM 4.0 ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการเกษตร 4.0 ต่อเกษตรกรที่สนใจ เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น…

Read more