สดร.และอพวช. ร่วมกันจัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์” (Science Square@Princess Sirindhorn AstroPark) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ในภาคเหนือ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)ได้ร่วมมือกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ MOUจัดตั้ง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์”   ณ   อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.๐…

Read more

ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC เข้าร่วมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC เข้าร่วมงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย …

Read more

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เปิดโครงการ วันละบาท สะสมน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​มหาวิทยาลับเชียงใหม่ เป็น​ประธาน​เปิด​ ” โครงการ วันละบาท สะสมน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​…

Read more

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช​เปิด​คลินิก​ 108 โฉมใหม่

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวคลินิก 108โฉมใหม่ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการให้บริการตรวจรักษาแก่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น…

Read more

ก.วิทย์ฯ เปิดฉากงาน “มหกรรมวิทย์ฯ ระดับภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่” เริ่มที่แรกจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 4-10 มิ.ย.นี้ จัดเต็มนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ขานรับนโยบาย “วิทย์สร้างคน”

จังหวัดเชียงใหม่ 4 มิถุนายน 2561  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง 4 ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่4-10  มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนิทรรศการจากทั้งในและต่างประเทศ หวังจุดพลังสร้างบันดาลใจนำไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต ตั้งเป้าขยายฐานผู้ร่วมงานทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป…

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก ประจำปี 2561

สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับวันความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจสนุกสนาน พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและเต่าสายพันธุ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 นี้…

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันนี้ คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็น วันวิสาขบูชา เป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต…

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “วันงดสูบบุหรี่โลก”ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงข้อเสียและโทษของการสูบบุหรี่ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญว่า คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)…

Read more