สวนสัตว์เชียงใหม่ จับมือ อสค.ภาคเหนือตอนบน จัดงาน “วันดื่มนมโลก” พร้อมแจกนมฟรี!! แก่นักท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2561  ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. เพื่อให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป…

Read more

ม.แม่โจ้ จัด Thank you Press Party 2018 พร้อมโชว์ Maejo Gourmet Bus By Bistro 2477 คันแรกของไทย

ม.แม่โจ้ จัด Thank you Press Party 2018พร้อมโชว์ Maejo Gourmet Bus By Bistro 2477 คันแรกของไทยและ Highlight งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี…

Read more

“MINISO” บุกเชียงใหม่ เปิดสโตร์แห่งแรกในภาคเหนือ!!! ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

“MINISO” (มินิโซ) ช้อปไลฟ์สไตล์สัญชาติญี่ปุ่น เปิดสโตร์แห่งแรกในภาคเหนือ  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  …

Read more