แบงก์ชาติภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจเหนือไตรมาส 1 พบสัญญาณด้านบวกมีการขยายตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน

 ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่าขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตพืชหลักและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้ สำหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐลดลงจากรายจ่ายลงทุน…

Read more