เชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวณีปีใหม่เมือง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตล้านนา และความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง…

Read more

บสย.คิกออฟ มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ขยายฐาน SMEs ประจำปี 2561

บสย. จับมือหน่วยงานรัฐ – สถาบันการเงิน-เครดิตบูโร–สมาพันธ์เอสเอ็มอี  คิกออฟ มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ประจำปี 2561  ปูพรม 11 จังหวัด 4 ภาค ขยายฐาน SMEs กว่า 2,000 ราย เข้าถึงสินเชื่อ-ค้ำประกันสินเชื่อ…

Read more