NULC ม.นเรศวร เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ ยกระดับ SME สมุนไพรเพื่อการส่งออก

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สมาพันธ์ SME ภาคเหนือ และเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ แถลงข่าวเปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ หัวข้อ “ชุดเครื่องมือการให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ (Spa)” ด้วยการนำเสนอเครื่องมือทางภาษาเพื่อช่วยเหลือ SME และ OTOP ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการส่งออก …

Read more