เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคมนี้…
Read more

สกาย วีไอพี จับมือซันสวีท นำอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานรายใหญ่ เพื่อนำองค์กรความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม

สกาย วีไอพี  จับมือซันสวีท นำอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานรายใหญ่ เพื่อนำองค์กรความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม มาใช้ในการพัฒนาการเพิ่มและการประเมืนผลการผลิต นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยการวิเคราะห์ถ่าย Multrispectral  จากอากาศยานไร้คนขับมาช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตร…

Read more