Strider Racing @ CentralFestival Chiangmai 2018 กับการแข่งขันจักรยานทรงตัว NIGHT RACE ครั้งแรกของเชียงใหม่

Strider racing @ CentralFestival Chiangmai 2018 กับการแข่งขันจักรยานทรงตัว NIGHT RACE ครั้งแรกของเชียงใหม่และในประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค งานนี้ผู้ชนะได้รับรางวัลถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และของรางวัลมากมาย…

Read more

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ร่วมกับโครงการหลวง จัดงาน “Royal Project CNX Tribal Farm Market กาดผักชาวดอย” ระหว่างวันที่ 7 – 11 มี.ค.นี้

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ร่วมกับโครงการหลวง จัดงาน “Royal Project CNX Tribal Farm Market กาดผักชาวดอย” ระหว่างวันที่ 7 – 11 มี.ค.นี้ โดยนำผักและผลไม้สดตามฤดูกาลที่มีคุณภาพมาให้ได้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย…

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล…
Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น และสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…

Read more

วีทีวี นัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ เปิดตัวแคมเปญใหม่

วีทีวี นัมเบอร์วันด้านการสื่อสารของเชียงใหม่ เปิดตัวแคมเปญใหม่ พร้อมลงพื้นที่สร้างความสนุกบริเวณสี่แยกรินคำ จนตะลึงกันไปทั้งแยก…

Read more

สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย เตรียมจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2561” ครั้งที่ 20 พบผู้ประกอบการกว่า 400 บูธ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 30 ล้าน

สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สายเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2561”ครั้งที่ 20 โดยจะนำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และสินค้าพื้นเมืองจากผู้ประกอบการกว่า 400 บูธ มาจำหน่าย คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท…

Read more

สำนักงาน กสทช. เดินสายพบสื่อมวลชนภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์

         นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศและแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่(โอเปอเรเตอร์) ทุกรายให้จัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (Face recognition) หรือสแกนลายนิ้วมือ (finger print) โดยกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 โดยเริ่มให้บริการลงทะเบียนเฉพาะระบบเติมเงินด้วยวิธีอัตลักษณ์ ณ ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ และในวันที่ 1 ก.พ. 2561 เริ่มให้บริการลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์ ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ณ จุดให้บริการทั้งหมดกว่า 55,000 จุด ทั่วประเทศ ตัวแทนจำหน่าย และลูกตู้ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ…

Read more