ชวนเที่ยว “บ้านนาคูหา” แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของประเทศ ใกล้ชิดวิถีชีวิตชุมชน โอบล้อมด้วยธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ และสัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง

CML Review ตอนนี้ เราได้มีโอกาสไปเยือน “บ้านนาคูหา” ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตามกิจกรรมจัดงานส่งเสริมการตลาดและบริการ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม (FAM Trip) ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา…

Read more