ออมสิน ชวนทำบุญผ่าน “QR สาธุ” QR Code สำหรับการบริจาคเงินทำบุญ ในยุคสังคมไร้เงินสด

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “QR สาธุ ธนาคารอมสิน” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญในรูปแบบการบริจาคเงินให้กับวัดด้วยการสแกน QR Code รองรับการบริจาคเงินทำบุญ โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติร่วมเปิดตัวโครงการฯ…

Read more

การท่าฯ เชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต นครโฮจิมินห์ เวียดนาม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนเชียงใหม่ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารท่าอากาศยาน กับท่าอากาศยานนานาชาติ เติน เซิน เญิ้ต นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…

Read more