ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบ 30 ปี เตรียมแก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง เน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รองรับผู้โดยสารที่มากขึ้นในอนาคต

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 30 ปี การดำเนินงาน โดยเตรียมโครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท แก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง เน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สร้างอาคารและที่จอดรถเพิ่ม เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีมากขึ้นในอนาคต…

Read more