รองนายกฯ ลงพื้นที่อุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง พร้อมมอบนโยบายกรมชลฯ เร่งขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด – แม่กวง เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำเชียงใหม่ – ลำพูน

กรมชลประทานสนองนโยบายรัฐบาล เร่งรัดโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแผนงาน มั่นใจจะช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงเรื่องน้ำจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนได้อย่างยั่งยืน…

Read more