โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี พร้อมด้วยแต่งตั้งนายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค…

Read more

NIA จับมือ STeP พร้อมเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าสร้าง Startup ภาคเหนือ ในโครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 2”

จากกระแสตอบรับและความสำเร็จในโครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 1” ซึ่งสามารถเติมเต็ม Ecosystem ด้วยผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ที่มีความพร้อมดำเนินธุรกิจมากกว่ากว่า 30 ราย และได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนต่อยอดธุรกิจมูลค่า 19 ล้านบาทเสร็จสิ้นเมื่อปี 2560 ไปแล้วนั้น…

Read more