เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมลงนามMOUกับธ.ก.ส. ,มทร.ล้านนาและมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ในพื้นที่นำร่อง 4 หมู่บ้าน 2 ตำบลของอ.แม่แจ่ม ขณะที่ธ.ก.ส.พักชำระหนี้ 7 ปีเพื่อให้ชาวบ้านกว่า 5,800 รายได้หลุดพ้นจากความยากจน…

Read more

บสย. เปิดแผนงาน 2561 มุ่งสนับสนุน SMEs 3 ล้านราย เข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 110,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เปิดแผนงาน 2561 มุ่งสนับสนุน SMEs 3 ล้านราย เข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 110,000 ล้านบาท ขยายบทบาทสาขาเป็น “ศูนย์ให้คำแนะนำ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน”…

Read more