สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์ตามธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการอยู่ในส่วนจัดแสดงตามหลักวิชาการสากล

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์2560 สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยทำการเร่งส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักวิชาการ โดยการจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ได้ใช้ประสาทสัมผัสและอวัยวะในการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์ตามธรรมชาติซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความเครียดในการอยู่ในส่วนจัดแสดง ซึ่งเป็นมาตรฐานของสวนสัตว์สากล การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์จะมีให้นักท่องเที่ยวชมทุกวันโดยเฉพาะเสาร์และอาทิตย์จะมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้อีกมากมาย โดยในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ นี้ ได้มีการนำกะปิไปแต้มในส่วนจัดแสดงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในวันนี้…

Read more