ททท. จัดกิจกรรม ASEAN Community Based Tourism Program 2018 เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ร่วมกับ ททท. สำนักงานโซล และ บริษัท ASEAN Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนระดับนานาชาติ “ASEAN Community Based Tourism Program 2018” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน เรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเสริมมิตรภาพในหมู่เยาวชนอาเซียนตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ที่จังหวัดเชียงใหม่…

Read more