ททท. จัดกิจกรรม ASEAN Community Based Tourism Program 2018  ณ หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ร่วมกับ ททท. สำนักงานโซล และ บริษัท ASEAN Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนระดับนานาชาติ “ASEAN Community Based Tourism Program 2018” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยปี 2561 นี้ บริษัท ASEAN Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ ผู้จัดกิจกรรม ได้เลือกหมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561 ณ …

Read more