เริ่มแล้ว งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่…

Read more

เครือข่ายชาวไทยเชื้อสายม้งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดงานเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561

เครือข่ายชาวไทยเชื้อสายม้งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดงานเฉลิมฉลองและสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป…

Read more

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสาร

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสาร เพื่อสร้างมั่นใจในแก่ผู้โดยสารในการเดินทางด้วยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
Read more

เชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561…

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คึกคัก … ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2018 ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างล้นหลาม…

Read more

กลุ่มเซ็นทรัลมอบผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

กลุ่มเซ็นทรัลมอบผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ บริเวณบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Read more

ราชพฤกษ์เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้

อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหยุดยาวในช่วงปีใหม่นี้…

Read more

​เริ่มแล้ว หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ที่ สนามกลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 8 คลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศหนาวเย็นกับ ทุ่งดอกคำแผ้แหล้ ละทุงดอกคอสมอส กว่าสามล้านต้น …

Read more