มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มคำเชียงใหม่…

Read more

เชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง”

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” เพื่อยกระดับคุณภาพและ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1…

Read more

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเตรียมเที่ยวรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอ โดยไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง…

Read more

แสนสิริประกาศปิดการขาย “ดีคอนโด พิงค์ ” กวาดยอด1,800ล้านบาทหลังเปิดขายเพียง 6 เดือน มั่นใจตลาดเชียงใหม่ยังบูม

แสนสิริโชว์ผลงานล่าสุด ประกาศปิดการขายโครงการ “ดีคอนโด พิงค์” มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาทอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยจำนวน 687 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ ซึ่งเป็นการปิดการขายได้ตรงตามที่คาดการณ์ไว้โดยใช้เวลาขายเพียง 6 เดือน

Read more