กาตาร์ แอร์เวย์ส เปิดบินตรงจากโดฮา สู่เชียงใหม่เป็นครั้งแรก พร้อมเชื่อมต่อการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สายการบินชั้นนำของโลก เฉลิมฉลองการให้บริการเส้นทางบินตรงจากกรุงโดฮา สู่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการฉีดน้ำเป็นซุ้มบริเวณตัวเครื่องบินเพื่อให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ การให้บริการเส้นทางการบินตามฤดูกาลสู่เมืองที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย ด้วยบริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยมีตารางการบินในวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ด้วยระยะเวลาการบินเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น…

Read more

เวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ บินตรงจากเชียงใหม่สู่โฮจิมินห์

ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โฮจิมินห์-เชียงใหม่ของสายการบิน เวียตเจ็ต แอร์ เที่ยวบินที่ VJ 891 ซึ่งทำการบินมาจากนครโฮจิมินห์บินตรงมาเชียงใหม่…

Read more