สมาคมระหว่างประเทศ UIA ดึงสมาชิกนานาชาติกว่า 100 ราย เลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงาน UIA Association Round Table Asia Pacific 2017 สะท้อนเอกลักษณ์ไมซ์ซิตี้ล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุม UIA Association Round Table Asia Pacific 2017 โดยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมระหว่างประเทศ ตั้งเป้าดึงกลุ่มลูกค้านานาชาติให้มาจัดงานในไทย เน้นพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ สนองนโยบายรัฐ ขยายการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน…

Read more

เชียงใหม่ ร่วมมือกับกว่างบิน ประเทศเวียดนาม เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ อาทิ บริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวรวม 27 แห่ง (ผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน) ร่วมจัดงานส่งเสริมการขายพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว (Table Top Sale) กับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเมือง Dong Hoi (Quang Binh-กว่างบิน ) เว้ ดานัง และฮอยอัน ประเทศเวียดนาม…

Read more

แถลงข่าวเปิดตัวสายการบิน Wisdom Airways เส้นทางการบินจากเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงราย น่าน

สายการบิน Wisdom Airways จัดแถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางการบินจากเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงราย น่าน คาดได้รับการตอบรับจากท่องเที่ยวอย่างคับคั่ง…

Read more