ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมแสดงความพอใจในการดำเนินงานหลายด้าน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2560 พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เป็นที่น่าพอใจ ย้ำสวนสัตว์ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น…

Read more

ททท.เชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 หนึ่งเดียวในประเทศไทยมีตำนานเล่าขานมากว่า 400 ปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก รับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 หนึ่งเดียวในประเทศไทยมีตำนานเล่าขานมากว่า 400 ปี
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2560 อย่างยิ่งใหญ่…

Read more