SFX ซีเนม่า เมญ่าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม OZONIZED OUR WORLD 2017

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเมญ่า เชียงใหม่ ร่วมกับสถานีเพาะชำกล้าไม้ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมดี ๆ “เอส เอฟ แจกกล้า สร้างโอโซน 2017” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมด้วยการแจกต้นกล้าต้นยางนาให้กับลูกค้าที่มาชมภาพยนตร์ในวันนี้ได้นำไปปลูกที่บ้านเนื่องในวันโอโซนโลก…

Read more

เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ งาน UNSEEN LANNA เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมีมหกรรมสุดยอดสินค้า OTOP ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน UNSEEN LANNA เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมีมหกรรมสุดยอดสินค้า OTOP ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่…

Read more