ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. พร้อมติดอาวุธ Startup หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ใน 5 ปี

จากความสำเร็จการเปิดตัว โครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจิทัล (Lanna Digital Economy for SMEs) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากกว่า 300 ราย ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการฯ นั้น คือ การมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือที่เรียกกันว่า ติดอาวุธ Startup ให้มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดแนวคิดธุรกิจของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม …

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่ จับมือกรมทรัพยากรธรนี จัดนิทรรศการ “มหกรรมเปิดโลกธรนีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 @เชียงใหม่

กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการจัดนิทรรศการ “มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว”ครั้งที่2 @เชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับโลกธรณีวิทยา ได้แก่ นิทรรศการทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี,นิทรรศการอุทยานธรณี,นิทรรศการไดโนเสาร์ไทย,นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในประเทศไทยทั้ง 7 แห่ง ของประเทศไทย …

Read more