จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี  มหกรรมสุดยอดสินค้า OTOP ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เตรียมจัดงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี พบกับมหกรรมสุดยอดสินค้า OTOP ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการกำหนดจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ในการแถลงข่าวมีนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช…

Read more