บสย. สานต่อนโยบาย SMEs 4.0 ไตรมาสแรก “สุราษฎร์-เชียงใหม่” ยอดอนุมัติพุ่ง

ผลดำเนินงานของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไตรมาสแรก (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560) เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีการอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 11,000 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนรายการ (LG) ที่ได้รับการอนุมัติ 19,271 รายการ โดยเป็นลูกค้าใหม่กว่า 16,000 ราย…

Read more