ชาวเหนือเตรียมพบกับ AmarinAmarin Baby & Kids Fair @เชียงใหม่ งานแฟร์แม่ลูกที่ดีที่สุดเพื่อชาวเหนือ

นิตยสาร Amarin Baby &  Kids ในนามบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน  Amarin Baby &  Kids Fair จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 1 งานแฟร์แม่ลูกที่ดีที่สุดเพื่อชาวเหนือ ระหว่างวันที่ 28–30 เมษายน 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานพบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพครบครันทุกประเภทสำหรับเด็ก คุณแม่ตั้งครรภ์ และครอบครัว กว่า 200 บูธ ส่วนลดสูงสุด 80% …

Read more

เชียงใหม่ จัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ได้แก่ พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าหลวงธรรมลังกา เจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่น  เจ้าหลวงพุทธวงศ์ พระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้ากาวิโลรส/สุริยวงศ์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรส/สุริยวงศ์ พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย…

Read more