เชียงใหม่แถลงจัดงานสงกรานต์ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) พร้อมรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจำหน่ายตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ …

Read more