เชียงใหม่รุกคืบสู่มรดกโลก จัด “การประชุมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ The Lanna Histiric City Forum of Experts 2017”

จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ The Lanna Histiric City Forum of Experts 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2560 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน อินเดีย ฮาวาย เมียนมาร์ ฯลฯ มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา พิธิเปิดงานวันที่ 6 มกราคม เวลา 9.00 น. โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

สดร. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย นำภาพ “Super Full Moon เหนือพระที่นั่งดุสิตฯ” ผลิตเป็นโปสการ์ดพร้อมส่งในชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง (Prepaid Postcard) ชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” นำภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” บันทึกไว้ในปีประวัติศาสตร์แห่งความอาลัยของคนไทยทั้งชาติ ร่วมเป็นหนึ่งใน 5 ภาพถ่ายดาราศาสตร์สุดพิเศษที่ควรค่าแก่การสะสม พร้อมเปิดตัว 7 ม.ค. นี้…

Read more