เมญ่าฯร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคเหนือร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว…

Read more

ทหารเดินเท้าจับขบวนยาบ้าในป่าลึกหนี1จับ2 ราย ฝาง

ทหารได้รับการรายงานโดยทราบว่ามีการขนยาบ้าเข้าชายแดนเพื่อส่งนายทุนร่วมแสนเม็ด ทหารได้เดินเท้าเข้าป่าลึกเพื่อสกัดกั้นขบวนการนี้…

Read more