แม่โจ้ดีเดย์เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกกัญชาสดรองนายกรัฐมนตรีมาร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเดินทางมาตัดช่อดอกกัญชาช่อแรก ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้…

Read more

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ยืนยันยังไม่พื้นที่ประสบภัยแล้งแต่เป็นห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่.ยืนยันยังไม่พื้นที่ประสบภัยแล้งแต่เป็นห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทาน ยอมรับจังหวัดเชียงใหม่เสี่ยงต่อการขาดแคลนเพื่อการเกษตร ขณะเดียวกันจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจอำเภอดอยหล่อ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยและมะม่วง ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพร้อมเตรียมแผนระยะสั้นแก้ไขพร้อมจัดเครื่องสูบน้ำในแม่น้ำปิงช่วยเหลือ…

Read more

ผูู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันทวงที

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันทวงที…

Read more

หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัด

หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งเปิดห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าใช้บริการได้ทันที…

Read more

เปิดตัว AirCMI ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมนำร่องจังหวัดเชียงใหม่

ป.ย.ป. พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน โดยใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน (AirCMI) ต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะใช้นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ …

Read more

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2563 แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง…

Read more

เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตเมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้ได้มากที่สุด …

Read more

สาธารณสุขฯ เชียงใหม่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบ (อู่ฮั่น)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบ (อู่ฮั่น) พร้อมสั่งการให้ด่านควบคุมโรค เฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้น และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่…

Read more

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ประเทศจีน อย่างเข้มงวด

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ประเทศจีนอย่างเข้างวด…

Read more

เชียงใหม่ ให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชน โดยขอความร่วมมือไม่ขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชน หากมีการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้มีความสุขอยู่กับบ้านกับครอบครัว รวมถึงให้หน่วยงานท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบป้ายบอกทาง ป้ายแจ้งเตือน ไฟสัญญาณจราจร และไฟส่องสว่างบริเวณทางร่วมทางแยก หากพบ การชำรุดเสียหาย ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ…

Read more