สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนลูกหลานเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรยุคใหม่ให้ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

Read more

สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

​ ​สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 -17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ บุคคลเป้าหมายประกอบไปด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในปี งบประมาณ 2561 -2562 …

Read more

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เปิดงานประชาสัมพันธ์การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ (ลิ้นจี่ห่อ) พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่ป่ากล้วย ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อเปิดงานประชาสัมพันธ์การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ (ลิ้นจี่ห่อ) และการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 พร้อมพบปะและให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หวังให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพผลผลิต จำหน่ายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา…

Read more

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ นำสื่อดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนดูงานโอโซนฟาร์มของนายพิเชษฐ กันทะวงค์ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 12  ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย …

Read more

คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผู้ประกอบการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผู้ประกอบการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจ จัดพิธีรดน้ำดำหัว นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นไปตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่16 เม.ย.62…

Read more

อุตสาหกรรมแพร่ ยกพลบุกเชียงใหม่ โชว์ผลงาน Phrae Young Designer 2019 ยกระดับผ้าพื้นเมืองสู่สากล

วันที่ 18 เมษายน 2562 นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานยกระดับผ้าพื้นเมืองสู่สากล พร้อมโชว์ผลงาน Phrae Young Designer ภายใต้โครงการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ครบวงจรเพื่อก้าวสู่ตลาดสากล ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 …

Read more

เชียงใหม่ จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิด เล่าเรื่องเมืองล้านนา เบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีเมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ …

Read more

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามเหตุไฟป่าบริเวณหลังห้วยตึงเฒ่า โดยทุกภาคส่วนระดมกำลังเข้าดับอย่างเต็มที่

ผู้ว่าราชเชียงใหม่ ติดตามเหตุไฟป่าบริเวณหลังห้วยตึงเฒ่า โดยทุกภาคส่วนระดมกำลังเข้าดับอย่างเต็มที่ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าลักลอบจุดไฟล่าสัตว์…

Read more

นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ออกแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนและสั่งการให้มีการระดมฉีดน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุด

เทศบาลนครเชียงใหม่ระดมฉีดน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุด เพื่อบรรเทาหมอกควันในเชียงใหม่…

Read more

นายกเทศมนตรีฯออกตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง มั่นใจเตรียมพร้อมรับสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ออกตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง มั่นใจเตรียมพร้อมรับสงกรานต์ที่จะมาถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะมาเล่นน้ำกันอย่างคับคั่ง…

Read more