คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุเรื่อง โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุและศูนย์การศึกษาทางจิตเวชศาสตร์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (Caregivers’Training Day) เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561…

Read more

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชน…

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย โดยจะเร่งเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นการด่วน…

Read more

เชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี…

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชียงใหม่ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือ นำชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของอดีตเจ้าผู้ครองนคร และเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว…

Read more

พิซซ่า คอมปะนีร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคู่เมืองเชียงใหม่…

Read more

เชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุทางถนน และเฝ้าระวังเหตุที่ส่งผลต่อความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร หวังลดอุบัติเหตุทางถนน และเฝ้าระวังเหตุที่ส่งผลต่อความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลุยตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ ย้ำห้ามจำหน่ายปืนแรงดันสูง หวั่นเกิดอันตรายต่อผู้อื่น

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำรายใหญ่ย่านตลาดวโรรส พร้อมย้ำห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างเด็ดขาด หวั่นจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เน้นให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์แบบล้านนา และอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิม…

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจคุณภาพน้ำคูเมือง การันตีนำมาเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองได้อย่างปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจคุณภาพน้ำคูเมืองเตรียมความพร้อมก่อนถึงงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่การันตีนำมาเล่นสาดน้ำปี๋ใหม่เมืองได้อย่างปลอดภัย…

Read more

ตำรวจภูธรเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ตำรวจภูธรเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยการความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกำหนดเวลาขึ้นลงที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์…

Read more